Facebook

Hederspris till Jämtlands Bryggeris grundare!

Jämtlands Bryggeris grundare och ägare får Student- och Hembygdsföreningen Jamtamots Hederspris. Ett pris som varje år delas ut till personer som gjort betydelsefulla insatser för Jämtlands län!

Vi sänder ett varmt grattis till Calle och kan med stolthet berätta att han i Uppsala emottagit denna hedersutmärkelse med följande motivering:

”Carl Lindgren tilldelas Jamtamots Hederspris för att han genom sitt enastående entreprenörsskap, sina envisa ambitioner och sitt långvariga engagemang grundat och utvecklat Jämtlands bryggeri, som i decennier varit ett givet riktmärke för jämtländskt mat- och dryckeshantverk, skänkt stor förnöjelse till otaliga smaksinnen och alltjämt är en stolthet för hela Jämtland”. 

Jamtamot Redivium grundades 1905 och är en student- och hembygdsförening för jämtlänningar och härjedalingar vid Norrlands Nation i Uppsala. Föreningen har idag över 1000 nu levande medlemmar och är en av Uppsalas äldsta studentföreningar.

Läs mer om hederspriset här »