Facebook

Vår personal

Anders Thelenius

Anders Thelenius

VD

Jonas Jordahl

Jonas Jordahl

Försäljning

Tel 070-676 94 82
E-post jonas.jordahl@jamtlandsbryggeri.se

Alexandra Lindgren Jansson

Alexandra Lindgren Jansson

Content Manager & Försäljning

David Jones

David Jones

Produktion

Marit Lööf

Marit Lööf

Produktion

Jesper Edström

Jesper Edström

Produktion

Michael Karlsson

Michael Karlsson

Produktion

Peter Moxell

Peter Moxell

Produktion

Jonatan Strömberg

Jonatan Strömberg

Produktion

Susanne Åslund Nordlöf

Susanne Åslund Nordlöf

Ekonomi

Tel 070-675 03 06
E-post susanne.nordlof@ekonomipack.se